Coello Dare to Lead program

Vil du lede ud fra virkeligheden – frem for at stræbe efter urealistiske mål?

Så er Dare to Lead™ sikkert det rette lederprogram for dig.

 

Et program for alle, der vil fremme den sunde kultur på arbejdspladsen og i tilværelsen.
Et program, som gør op med pansret ledelse, hvor alle holder kortene – og eventuelle fejl – tæt ind til kroppen for at fremstå så perfekt som muligt.

Dare to Lead™ giver i stedet mod til at

  • registrere hvad der sker i virksomheden og blandt medarbejderne og kunderne
  • undersøge og stille spørgsmål til, hvorfor det sker
  • rumme fejl, undersøge dem – og lære af dem
  • have tillid til, at alle altid handler ud fra den bedste intention
  • stå ved sig selv – også når det er svært
  • få nye ideer

  Et lederforløb med fokus på mod og ærlighed, som ikke kun ændrer din ledelse, men også dit syn på omverdenen og dine medmennesker.  En metode, der er baseret på 20 års forskning og testet i +50 organisationer på +10.000 medarbejdere.

  Bygger på grundig forskning om mod

  Dare to Lead er udviklet af Dr. Brené Brown, der for alvor blev kendt, da hun holdt sin TED Talk ”The Power of Vulnerability”, eller ”Styrken ved sårbarhed” på dansk i 2010. TED Talken er stadig blandt de fem mest sete i verden med over 30 millioner visninger. 

  Netop sårbarhed er en af de vigtige byggesten i Dare to Lead-programmet, hvor du lærer at træffe de modige ledelsesvalg – frem for de vanlige.

  For det kræver mod at lede og udfordre dig selv og dine medarbejdere.
  Og det kræver mod at anerkende, hvad der sker i virkeligheden og tage udgangspunkt i den – fremfor de strategier og mål, som I måske alligevel ikke kan leve op til.

  Dr. Brené Brown har i sin forskning bemærket 6 forskellige problemer, der opstår, når vi ikke er modige:

  1. Vi bruger urimelig meget tid på at håndtere problemadfærd.
  2. Vi undgår svære samtaler.
  3. Vi har urealistiske forventninger til os selv og dyrker det perfekte i stedet for at turde være os selv.
  4. Vi kører fast og lader os definere af nedture, skuffelser og fejltrin.
  5. Vi undgår at give ærlig og konstruktiv feedback.
  6. Vi tolererer eller ignorerer performance- og adfærdsudfordringer

  Måske kender du også nogle af mønstrene fra dig selv.

  “Det er det lederkursus, jeg har ledt efter længe. Det er en styrke at vise sårbarhed som leder, og kurset har gjort mig meget  mere klar i min rolle som leder.” 

  Helle Koch Jensen, Controller

  Tør du derimod undersøge fejlene og det uperfekte, der sker i virkeligheden, får du et ærligt billede af, hvad du og dine medarbejdere kan. Med den viden kan I lægge realistiske planer og forebygge fejl fremover.

  På Dare to Lead lærer du at lede ved at

  • stole på dine medarbejdere
  • undersøge hvad der sker – også når I laver fejl – så I alle kan lære af det
  • lede ud fra dine og dine medarbejderes værdier, så alle drives af at løse opgaver, der giver mening

  Spørg ind til værdierne

  I modig ledelse skal du ikke levere for kun at levere. Du skal tage stilling til, hvad der er vigtigt og levere det. Derfor skal du kende dine værdier.

  Ledere – og medarbejdere – der lever efter deres værdier, har meget nemmere ved at samarbejde med andre. For når noget føles rigtigt, arbejder vi med – i stedet for imod. Derfor kan du få det allerbedste frem i dine medarbejdere, når du kender deres værdier og giver dem mulighed for at arbejde efter dem.

  Som med alt andet i Dare to Lead-programmet opnår du meget ved at spørge interesseret ind til værdierne. Eksempelvis hvis en medarbejder har reageret voldsomt i på et møde eller ikke lever op til jeres aftaler.  

  Derfor får du en række værktøjer til at arbejde med værdier. Værktøjer, du også kan bruge i teamudvikling efter forløbet, så I forstår hinandens værdier i teamet. For gør I det, forstår I hinanden bedre og får meget nemmere ved at acceptere hinandens forskelligheder. Samtidig kan du som leder bedre fordele opgaver efter medarbejdernes værdier.

  At identificere værdierne og lære at udleve dem i praksis er én af de 4 færdigheder i programmet for modig ledelse.  

  De øvrige 3 er, at du skal

  • være sårbar og forstå, hvorfor sårbarhed er en forudsætning for modig ledelse
  • vise tillid til dine medarbejdere og vide, hvordan du opbygger tillid i teamet
  • lære af dine egne og dine medarbejderes fejl og skuffelser – og komme videre

  Derfor er de 4 færdigheder til mod de vigtige byggesten, som hele forløbet bygges op om.

  Tro på andres gode hensigter

  En af de vigtigste grundtanker i Dare to Lead-programmet er, at vi bliver bedre sammen, når vi er ærlige og stoler på hinanden.  Og selv om andre ikke altid lever op til vores tillid, bliver vores liv nemmere, når vi tror på det gode i vores medmennesker.

  For at kunne lede tillidsfuldt lærer du de 7 elementer, der skal til for at skabe tillid:

  • Marker dine egne grænser
  • Vær troværdig
  • Tag ansvar for dine fejl
  • Bevar fortrolige oplysninger fortroligt
  • Vis integritet, og gør det modige og rigtige frem for det bekvemme
  • Lad være med at dømme andre
  • Vær generøs, og tro på det bedste i andre.

  For uden tillid vil dine medarbejdere ikke dele deres tanker og eventuelle fejl, og så kan I ikke lære af dem.

  Du lærer før, under og efter de fysiske kursusdage

  Derfor er forløbet meget mere end en lederuddannelse.

  Allerede når du tilmelder dig, får du tilsendt bogen Mod til at lede, så du kan forberede dig, hvis du har tid.

  Før de 3 fysiske mødedage har vi en 2-timers online introduktion, og bagefter har vi en 2-timers online opfølgning.

  Mens du forbereder dig, bemærker du sikkert, at du fokuserer mere på de ægte og ærlige handlinger, du kan foretage nu. Samtidig bliver det meget lettere for dine medarbejdere at gøre det samme. Resultatet bliver, at I fremover taler og arbejder ud fra den uperfekte virkelighed, I anerkender – og tør sætte ord på.

  På den sidste undervisningsdag får du en konkret opgave, du skal arbejde med i din virksomhed. Du skal vælge ét værktøj og undersøge, hvad der sker, når du bruger det. Simpelt og brugbart. Og når vi mødes til opfølgning, vil vi andre glæde os til at høre, hvordan det er gået. Har noget drillet, får du selvfølgelig feedback på det, så alle kan lære.

  Du kan se hele programmet her:

  Online Introduktion til Dare to Lead™

  Fredag den 23.8. 2024

  10.00-12.00

  Tjek ind
  Mød os og de andre deltagere
  Introduktion til Dr. Brené Browns forskning
  Introduktion til de fire færdigheder

  • At tage livtag med sårbarheden
  • At udleve dine værdier
  • At dyrke tilliden
  • At komme stærkt tilbage

  Øvelse: Containerbuilding, hvor I definerer spillereglerne for jer som gruppe.
  Vi tager stikord, og I arbejder videre med containerbuilding på kurset, da det er en vigtig del af Dare to Leadat skabe en tryg atmosfære.

  Tjek ud

  Undervejs er der en mindre pause.

  3 dages træning i Tisvilde

  Du kan se det overordnede program her.
  Alle tidspunkter kan justeres. Hertil kommer, at vi indlægger korte pauser efter behov både formiddag og eftermiddag.

  Undervejs arbejder vi med konkrete øvelser, der sikrer, at du kan bruge din nye viden i praksis.

  Dag 1:
  Tirsdag den 10. september 2024

  8.30-9.00
  Morgenmad

  9.00
  Velkommen og introduktion

  10.00
  Kort gennemgang af, hvad I kommer til at lære

  10.30

  Tilladelser til at være og lære
  Hvad har du brug for, for at du kan være til stede?
  Containerbuilding (fortsat fra onlineintroduktion)

  10.30-11.45:
  I arbejder videre med stikordene ifm. containerbuilding fra onlineintroduktion, hvorefter vi skriver gruppens regler ned.

  11.45-12.30
  Frokost og walk and talk (2 og 2)

  12.30 -14.00
  Forskel på pansret ledelse og modig ledelse i konkrete situationer

  14.00
  Tillid, følelser og sårbarhed + myter om sårbarhed

  16.45-17.00
  Tjek ud

  18.00
  Fælles middag

   

  Dag 2:
  Den 11. september 2024

  7.00-8.00
  Morgentur til havet for de morgenfriske

  8.00-9.00
  Morgenmad

  9.00-9.30
  Tjek ind og opsummering af læring fra dag 1

  9.30-10.30
  Mød dit publikum i Arenaen, og forstå deres roller

  10.30-11.45
  Hvilken rolle spiller skam på arbejdspladsen?

  11.45-12.30
  Frokost og walk and talk (to og to)

  12.30-15.00
  Empati og selvfølelse

  15.00-16.45
  Hvilke værdier har du, og hvad betyder de for dit liv og din ledelse?

  16.45-17.00
  Tjek ud

  18:00
  Middag

   

  Dag 3:
  den 12.september 2024

  7.00-8.00
  Morgentur til havet for de morgenfriske

  8.00-9.00
  Morgenmad

  9.00-10.00
  Tjek ind og opsummering fra i går

  10.00-10.45
  Klarhed er venlighed
  Tillid

  10.45-11.30

  Dyrk tilliden + de 7 elementer af tillid

  12.00-12.30
  Frokost

  12.30-15.00
  Kom stærkt tilbage, og lær af dine fejl. En 3 trins proces

  15.00-16.00
  Brobygning
  Gennemgang af hjemmearbejde til modul 3
  Evaluering af forløbet
  Tjek ud

  16.00
  Afslutning

  Online opfølgning af Dare to Lead™-programmet

  Fredag den 27.september 2024
  10.00 til 12.00

  Tjek ind
  Gennemgang af spørgsmål siden sidst
  Fælles gennemgang af jeres hjemmearbejde
  Erfaringsudveksling
  Tjek ud

  Undervejs er der en mindre pause.

  Elsebeth Coello Hedberg

  Inga Coello

  Hvem er vi?

  Dine undervisere på forløbet er søstrene Elsebeth Coello Hedberg og Inga Coello. Sammen driver vi konsulentvirksomheden Coello. Elsebeth på det svenske kontor og Inga på det danske.

  Her udvikler vi virksomheder, ledere og medarbejdere ud fra en række anerkendte værktøjer. Blandt andet Insights®. Vi er blandt de få i Skandinavien, der er uddannet Dare to Lead™-facilitatorer og de eneste, der tilbyder forløb med to undervisere. For at sikre kvaliteten evalueres alle forløb af Dr. Brené Browns team, og vi har en gennemsnitlig score på 4,8 ud af 5.

  På CV´erne står i øvrigt:

  Elsebeth Coello: Cand.merc., fra CBS med speciale i organisation og ledelse og Lederuddannelse fra Sandvik (Mercuri International)

  Inga Coello: Kandidat i anvendt psykologi, Aalborg Universitet, master i positiv psykologi, Århus Universitet og Cand.pæd med speciale i kommunikation og e-learning, Århus Universitet

  Hertil kommer at vi begge er certificerede ICF-coaches.

  Tilmeld dig næste forløb nu

  Den 10.+ 11. + 12. september  2024
  Sankt Helene
  Bygmarken 30, Tisvilde
  3220 Tisvildeleje

  Hertil kommer onlineintroduktion  23. august 2024 kl. 10.00 til 12.00 og onlineafslutning den 27.september kl. 10-12.

  Forløbet gennemføres på dansk.

  Pris 

  Spar 2000 kr nu!

  Early Bird indtil den 1.5.24 21.700 DKK

  Efter den 1.5. 24 23.700 kr. DKK

  Alle priser er ekskl. moms.

  Deltager I mindst 4 fra samme virksomhed, får I 10 % rabat ved at betale samlet. Kontakt os for nærmere information. 

  Prisen inkluderer:

  • 2 overnatninger på Sankt Helene Centret i Tisvilde + fuld forplejning
  • Adgang til Dr. Brené Browns videoer, mens du er i forløbet. Videoerne er på let engelsk, og du får en oversættelsesguide.
  • Arbejdsbogen Mod til at lede
  • Arbejdskort med værktøjer og arbejdsspørgsmål, så du let kan bruge din nye viden, når du kommer hjem

  Har du brug for en faktura med EAN-nummer, så send en mail til info@coello.dk

  Når du har gennemført programmet får du dit kursusbevis per mail og kan kalde dig Dare to Lead-Trained. Er du selv uddannet coach, optjener du også 24 CCE-point ved at deltage, da Coello er en ICF-akkrediteret uddannelsesudbyder.

  Pin It on Pinterest