ORSC™

(Organization Relationship System Coaching)

ORSC™ er en model for coaching, som tager udgangspunkt i Systemisk Intelligens. At arbejde med systemisk intelligens indebærer at flytte fokus fra individet til relationerne i en gruppe, et team eller et system og at arbejde med det som en helhed.

Vi hjælper med at gøre dig bevidst om, at der er flere tilgange til et ønske eller en udfordring og dermed også flere muligheder for handling. Vi arbejder med de ressourcer, der er til stede – både de bevidste og ubevidste. På denne måde gør vi dig i stand til at se ting i lys af helheden og ikke kun ud fra en personlig vinkel.

Målet med at anvende ORSC™ er at give indsigt og redskaber, som sikrer langtidsholdbare forandringer hos individer og i teams. Vi ønsker, at teammedlemmerne ser sig selv som en del af et større system, hvor de påvirker og bliver påvirket i et dynamisk interpersonelt flow. Konflikter ses som et signal om, at forandring er nødvendig. Udover at se tingene fra eget og andres perspektiv, arbejder vi med at se tingene ud fra systemet og fokusere på relationer frem for enkeltindivider.

Læs mere om
ORSC™

Pin It on Pinterest